Pewne rzeczy nie wrócą.Nie wrócą żale powiedziane w złości. 
Samoczynnie nie wrócą płomienie miłości. 

Nie wrosną już włosy które wypadły.
Nie wrócą na kwiaty te płatki co spadły. 

Nie naprawią się mosty za sobą skopcone. 
Nie zapachną bez prania koszulki spocone. 

Komentarze